Lag din egen søkeboks!


Her kan du lage din egen tilpassede søkeboks for objekter i DigitaltMuseum som kan plasseres ut på ditt nettsted. Brukeren vil kunne søke i objekter basert på oppgitte kriterier (museum og type objekt) og få resultatene presentert i samme boks.

Det er også mulig å lage en enklere variant av søkeboksen som kun tar brukeren direkte til angitt søk på DigitaltMuseum.no.

NB: Koden som søkeboksen generer kan interfere med allerede etablert CSS-kode, dersom ditt nettsted allerede har definert og bruker stylesheets med samme navn.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til tjenesten kan vi kontaktes via epost på support@kulturit.no.

 

Velg data det skal søkes i


Hvilke objekttyper skal vises?

Alle  
 

Hvilke museer/samlinger vil du søke i?

Velg hvilke museer og/eller samlinger søkeboksen skal søke i. Dersom ingen er valgt vil det søkes i samtlige.

 Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
 Oslo byarkiv
 Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 Akershusbasen
 Buskerudmuseet
 •  Buskerud fylkesfotoarkiv
 •  Hallingdal Museum
 •  Lågdalsmuseet
 •  Ringerikes museum
 Bymuseet i Bergen
 •  Bergen Brannhistoriske Stiftelse
 •  Alvøen Hovedbygning
 •  Bergen Skolemuseum
 •  Gamle Bergen Museum
 •  Hordamuseet
 •  Lepramuseet St. Jørgens hospital
 Norsk Bergverksmuseum
 Bø Museum
 Bergens Sjøfartsmuseum
 Finnmark Fylkesbibliotek
 Dalane Folkemuseum
 Forsvarets museer
 •  Krigsminnesmerker i Norge
 Historiske Foto- Marnardal og Audnedal
 Gudbrandsdalsmusea AS
 Gol bygdearkiv
 Hol Bygdearkiv
 Haugalandmuseene
 Hemsedal Bygdearkiv
 Digitalt Fortalt
 Anno – Museene i Hedmark
 •  Kongsvinger museum
 •  Eidskog museum
 •  Glomdalsmuseet
 •  Domkirkeodden
 •  Kirsten Flagstad Museum
 •  Kvinnemuseet
 •  Migrasjonsmuseet
 •  Norsk skogmuseum
 •  Musea i Nord-Østerdalen
 •  Odalstunet
 •  Trysil Engerdal museum
 Helgeland Museum
 Ishavsmuseet Aarvak
 Hardanger og Voss Museum
 Jærmuseet
 Det Internasjonale Barnekunstmuseet
 Kunst i offentlige rom - KORO
 Norsk Luftfartsmuseum
 Lindesnes Bygdemuseum
 Lindesnes Fyrmuseum
 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
 Mjøsmuseet
 Museum Vest
 •  Bjørn West Museet
 •  Fjell Festning
 •  Norges Fiskerimuseum
 •  Herdla Museum
 •  Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene
 •  Kystmuseet i Øygarden
 •  Nordsjøfartmuseet
 Museum Nord
 Museumssenteret i Hordaland
 Midt-Troms Museum
 Museet Midt
 •  Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg
 •  Namdalsmuseet
 •  Kunstmuseet Nord Trøndelag
 •  Norsk Sagbruksmuseum
 Musea i Møre og Romsdal
 •  Ivar Aasen-tunet
 •  Stiftelsen Kulturkvartalet
 •  Romsdalsmuseet
 •  Stiftinga Sunnmøre Museum
 •  Stiftelsen Nordmøre Museum
 Norsk Industriarbeidermuseum
 Norsk Folkemuseum
 •  Eidsvoll 1814
 •  Bogstad Gård
 •  Norsk Farmasihistorisk Museum
 •  Ibsenmuseet
 •  Norsk Maritimt Museum
 Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 •  Nasjonalmuseet, designsamlingene
 •  Nasjonalmuseet, billedkunstsamlingene
 •  Nasjonalmuseet, arkitektursamlingene
 Norsk jernbanemuseum
 Nordlandsmuseet
 Næs Jernverksmuseum
 Norsk Oljemuseum
 Justismuseet
 Norsk Teknisk Museum
 •  DEXTRA Photo
 Nord-Troms Museum
 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
 Norsk vegmuseum
 Norges vassdrags- og energidirektorat
 Østfoldmuseene
 •  Fredrikstad kommunes kunstsamling – Nettgalleri
 •  Folkenborg Museum
 •  Østfold fylkes billedarkiv
 •  Borgarsyssel Museum
 •  Halden historiske Samlinger
 •  Fredrikstad Museum
 •  Moss by- og industrimuseum
 •  Museumstjenesten i Østfold
 •  Kystmuseet Hvaler
 •  Fotballmuseet
 Oslo Museum
 Oslo Skolemuseum
 RiddoDuottarMuseat
 Ryfylkemuseet
 Riksantikvaren
 Randsfjordmuseene AS
 •  Hadeland Bergverksmuseum
 •  Hadeland Folkemuseum
 •  Lands Museum
 Sunnhordland Museum
 Stiftelsen Arkivet
 Musea i Sogn og Fjordane
 •  De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
 •  Kystmuseet i Sogn og Fjordane
 •  Nordfjord Folkemuseum
 •  Norsk Reiselivsmuseum
 •  Sogn og Fjordane Kunstmuseum
 •  Sunnfjord Museum
 Søgne Bygdemuseum
 Norsk Kartmuseum
 Skimuseet i Holmenkollen
 Lillehammer Museum
 •  Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
 •  Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem
 •  Norges Postmuseum
 •  Maihaugen
 •  Norges Olympiske Museum
 Stiftelsen Lásságámmi
 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
 •  Egge Museum
 •  Levanger Fotomuseum
 •  Nils Aas Kunstverksted
 •  Stjørdal museum Værnes
 Stiftelsen Saemien Sijte
 Museum Stavanger
 •  Stavanger kunstmuseum
 •  Breidablikk (MUST)
 •  Holmeegenes-samlingen (MUST)
 •  Norsk grafisk museum
 •  Norsk hermetikkmuseum
 •  Norsk barnemuseum
 •  Kulturhistoriske samlinger (MUST)
 •  Stavanger maritime museum
 •  Naturhistoriske samlinger (MUST)
 •  Stavanger skolemuseum
 Sør-Troms Museum
 Stortingets kunstsamling
 Svalbard museum
 Telemark Museum
 Telemuseet
 Museene i Sør-Trøndelag
 •  Kystmuseet i Sør-Trøndelag
 •  Museet kystens arv
 •  Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 •  Orkla Industrimuseum
 •  Ringve Musikkmuseum
 •  Rockheim
 •  Rørosmuseet
 •  Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 •  Trondheim kunstmuseum
 Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida
 •  Deanu Musea / Tana Museum
 •  Saviomusea / Saviomuseet
 •  Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum
 Telenor Kulturarv
 Vest-Agder-museet
 Vestfoldmuseene IKS
 •  Berger museum
 •  Aluminiummuseet
 •  Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum
 •  Larvik Museum
 •  Munchs hus
 •  Nord-Jarlsbergmuseene
 •  Slottsfjellsmuseet
 •  Vestfoldarkivet
 Varanger museum IKS
 •  Grenselandmuseet
 •  Vadsø museum - Ruija kvenmuseum
 •  Vardø museum
 Valdresmusea as
 •  Bagn Bygdesamling
 •  Valdres Folkemuseum
 Vest-Telemark Museum

Velg design


Svart, med resultater

Hvit, med resultater

Svart, uten resultater

   

Hvit, uten resultater

Justèr størrelsepx
 

 

 

Predefinert søk

Vil du at boksen skal ha et predefinert søk når boksen lastes?

Forhåndsvisning

Fullfør og hent kode


Fyll ut skjemaet og trykk "Hent kode" for å hente ut koden. Informasjonen blir kun brukt av KulturIT for lettere å holde en oversikt over hvor søkeboksen er i bruk.

Oppgi din e-postadresse:

Oppgi nettadressen der du har tenkt å benytte denne søkeboksen:

Kildekode